دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر

View Project...

نوار تيپ بغل دوخت با فاصله روزنه 10 سانتيمتري

تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر, دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, ضخامت 200 و 175 میکرون, طول رول 1000 متر واقعی, فاصله بین روزنه ها 10cm, متناسب با سفارش مشتری

View Project...

نوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 30 سانتیمتری

تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر, دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, ضخامت 200 و 175 میکرون, ضمانت یک فصل کشت زراعی, طول رول 1000 متر واقعی, فاصله بین روزنه ها 30cm, متناسب با سفارش مشتری

View Project...

نوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 20 سانتیمتری

تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر, دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, ضخامت 200 و 175 میکرون, ضمانت یک فصل کشت زراعی, طول رول 1000 متر واقعی, فاصله بين روزنه ها 20cm, متناسب با سفارش مشتری

Call Now Button
Open chat
سلام ، چطور میتونم کمکتون کنم؟
Powered by