نوار قطره ای کشاورزی 8595-331-0913 ارزان ضخیم – اترک دریپ خرید لیست قیمت

نوار تیپ آبیاری قطره ای و خرید ، فروش ، سفارش عمده نوار تیپ بغل دوخت باکیفیت عالی ارزان ضخیم