محصولات - نوار تيپ بغل دوخت با فاصله روزنه 10 سانتيمتري

نوار تيپ بغل دوخت با فاصله روزنه 10 سانتيمتري


محصول Description

نوار تیپ
نوارتیپ بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز-شیراز-

اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام 

تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

 دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر

 ضخامت 200 و 175 میکرون

طول رول 1000 متر واقعی نوار تیپ 10 سانتی

 فاصله بین روزنه ها 10cm 

 متناسب با سفارش مشتری

نوارتیپ بغل دوخت 10 س

نوارتیپ بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز-شیراز-

اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام

تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر

 دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر نوارتیپ بغل دوخت

 ضخامت 200 و 175 میکرون

طول رول 1000 متر واقعی نوار تیپ 10 سانتی

 فاصله بین روزنه ها 10cm

 متناسب با سفارش مشتری

سنندج

نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز- 

شیراز-اهواز-اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام سنندج 

انتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز-شیراز-

اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام

  • تحمل فشار کاری از 6/ تا 1/2 اتمسفر
  •  دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر
  •  ضخامت 200 و 175 میکرون
  • طول رول 1000 متر واقعی نوار تیپ 10 سانتی
  •  فاصله بین روزنه ها 10cm
  •  متناسب با سفارش مشتری

سنندج

نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز- 

شیراز-اهواز-اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام سنندج 

سنندج نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز-  نوار تیپ 10 سانتی

نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز- 

شیراز-اهواز-اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام سنندج 

سنندج نوار تیپ 10 سانتی

نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز- 

شیراز-اهواز-اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام سنندج 

نوار آبیاری بغل دوخت 10 سانتیمتری 09133318595 فروش-لیست قیمت-قیمت روز-  نوار تیپ 10 سانتی

شیراز-اهواز-اهواز-زنجان اصفهان یزد کرمان بوشهر اهواز ساری رشت مشهد کرمانشاه ایلام سنندج 

محصول Details

Call Now Button
Open chat
سلام ، چطور میتونم کمکتون کنم؟
Powered by